INTERIM MANAGEMENT - www.odstrategie.com

OŚRODEK DORADZTWA STRATEGICZNEGO rok założenia 2004

Title
Przejdź do treści
Doradztwo Warsztaty Wdrożenia
Pomnażamy Twoje zyski
Zmieniaj się z nami

INTERIM MANAGEMENT

Udane wdrożenie decyduje o sukcesie projektu. Niestety, to właśnie nieudane wdrożenia są podstawową przyczyną porażki wielu projektów biznesowych. Dlaczego tak się dziele ? Główne przyczyny to:
 
Niedoszacowanie koniecznych nakładów na realizację projektu
Pracownicy wdrażający projekt przeważnie realizują swoje podstawowe obowiązki z których są rozliczani, co przy nieodpowiednim planowaniu czasu, zawsze kończy się na niekorzyść projektu
To samo jest z kierującymi projektem – brak poświęcenia odpowiedniej ilości czasu projektowi jest równoznaczne z jego niepowodzeniem
Harmonogramy wdrożeniowe są napięte lub odwrotnie, zbyt rozwleczone, co decyduje o powolnym umieraniu projektu
Brak jest szybkich reakcji na występujące w projekcie nieprzewidziane zdarzenia
Wszechobecny opór na zmiany    
 
W takim razie, czy możemy temu zaradzić?
 Interim management w określonym czasie, kosztach i efektach.„Chcę żołnierzy którym sprzyja szczęście”
Napoleon Bonaparte
Ośrodek Doradztwa Strategicznego oferuje:
 
Pełnienie roli managera projektu od fazy przygotowawczej po zakończenie wdrożenia
Pełnienie roli doradcy wdrożeniowego dla zarządzającego projektem
Pełnienie roli kontrolera realizacji projektu dla np. Komitetu Sterującego
Przeprowadzenie audytu postępu wdrożenia projektu
Zarządzanie zmianą przy wdrożeniu projektu
Rozbicie wynagrodzenia na część stałą oraz część  zależną od powodzenia realizacji projektu
         
Korzyści dla Klienta:
 
Prawidłowy przebieg wdrożenia
Stały i bieżący nadzór pod realizacją projektu
Odciążenie własnych managerów od bieżącego nadzoru realizacji projektu
Koncentracja managerów na bieżących zadaniach i efektach
Szybka reakcja na nieprzewidziane zdarzenia
Łagodzenie konfliktów wewnętrznych poprzez wprowadzenie czasowe do projektu osób zewnętrznych
Uzależnienie wysokości wynagrodzenia od rezultatu
   
       
www.odstrategie.com
Ośrodek Doradztwa Strategicznego
ul. Mleczna 4
03-667 Warszawa
NIP 522 243 63 44

KONTAKT:
+48 604 784 912
+48 22 614 06 55
d.wit@odstrategie.com
skype: dariusz.w30
Wróć do spisu treści