BUDOWA STRATEGII - www.odstrategie.com

OŚRODEK DORADZTWA STRATEGICZNEGO rok założenia 2004

Title
Przejdź do treści
Doradztwo Warsztaty Wdrożenia
Pomnażamy Twoje zyski
Zmieniaj się z nami

BUDOWA STRATEGII

Do budowy strategii firmy podchodzimy z ideą 4.0, stosując metodę modeli biznesowych: szablon modelu, budowa propozycji wartości, NABC (need, approach, benefits, competition) co pozwala na :

Skrócenie czasu wykonania strategii (wg. doświadczeń Ośrodka nawet 3 – krotnie)
Zbudowanie wielu wariantów ścieżek rozwoju
Oceny ich prawdopodobieństwa sukcesu
Wybrania najlepszej ścieżki rozwoju
Oszacowania niezbędnych zasobów i procesów
Szybkiego opracowywania alternatywnych ścieżek rozwoju przy zmianach otoczenia
           


„… zwycięska armia najpierw uświadamia sobie jakie są warunki odniesienia zwycięstwa,
a dopiero potem próbuje wszczynać bitwę. Armia przegrana najpierw walczy, a potem
myśli o zwycięstwie"
 Sun Tzu „Sztuka wojny”
 
Ośrodek Doradztwa Strategicznego oferuje współprzygotowanie strategii rozwoju w formie:

Warsztatów jako najlepszej metody identyfikacji kadry menadżerskiej z wybraną strategią
Wykorzystania szablonu modelu biznesowego M15 jako głównego narzędzia budowy strategii
Analizy wieloscenariuszowej
Oceny prawdopodobieństwa realizacji wybranych scenariuszy
Wyboru scenariusza wiodącego
Zdefiniowania celów strategicznych i metod ich realizacji w obaszarach:
wartości dostarczanej dla klienta
sprzedaży
produktu
rynku
rozwoju
zasobów rzeczowych
niezbędnych nakładów finansowych
źródeł finansowania
Opracowania harmnogramu wdrożenia na okres 12 - 24 m-cy
         
Korzyści dla Klienta:
Przygotowanie strategii rozwoju
Posługiwanie się metodyką prac modelu biznesowego
Opracowany harmonogram wdrożenia na 12-24 m-ce
Identyfikacja zagrożeń i szans dla firmy
Pakiet propozycji niwelujących słabe strony organizacji
Określenie niezbędnych zasobów do realizacji celów
PLAN ZDOBYCIA  TRWAŁEJ PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ

W budowie strategii rozwoju dla firm współpracujemy z CENTRUM EFEKTYWNOŚCI
               
www.odstrategie.com
Ośrodek Doradztwa Strategicznego
ul. Mleczna 4
03-667 Warszawa
NIP 522 243 63 44

KONTAKT:
+48 604 784 912
+48 22 614 06 55
d.wit@odstrategie.com
skype: dariusz.w30
Wróć do spisu treści